Jdi na obsah Jdi na menu

Amx príkazy

amx_kick (nick hráča) "dôvod" - kickne hráča
amx_ban čas IP/nick "dôvod" (0 je PERMANENT) - zabanuje hráča
amx_slay (nick) - zabije hráča podla nicku
amx_slap (nick) - prefľaská hráča s poškodením 0-100 HP
amx_leave [tag1] [tag2]- vykopne zo servera hráča ktorý nema pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom
amx_who - vypíše zoznam hráčov na servery
amx_cvar [hodnota] - zmení alebo vypíše
hodnotu zadané cvar
amx_map - zmení mapku
amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súboru
amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli servera
amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy
amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly
amx_nick - zmeníte hračovi jeho nick a to takto amx_nick "jeho povodny nick" "nick aky chcete aby mal"

Chat príkazy:
amx_say - pošle správu všetkým hráčom do normálneho chatu
amx_chat - pošle správu všetkým hráčom do normálneho chatu
amx_psay - pošle súkromnu správu hráčovi nick/userid do normálneho chatu
amx_tsay - pošle farebnú správu všetkým hráčom umiestnenu vľavo
amx_csay - pošle farebnú centrovanú (nad mieritkom) správu všetkým hráčom

Vote príkazy:
amx_votemap [meno_mapky2] [meno_mapky3]
- začne votovanie o výbere mapky
amx_votekick - začne votovanie o vykopnutí hráča
amx_voteban - začne votovanie o zabanovaní hráča
amx_vote - začne votovanie na zadanú otázku
amx_cancelvote
- zruší posledne prebiehajúce votovanie

Menu príkazy:
amxmodmenu - zobrazí hlavný AMX Mod X menu(ja to mam nabindované dajte si bind l "amxmodmenu" )
amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu
amx_mapmenu - zobrazí menu pro zmenu mapky
amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie máp
amx_kickmenu - zobrazí kick menu
amx_banmenu - zobrazí ban menu
amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovanie hráčov medzi T a CT týmom
amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských príkazov
amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázanie(povolenie)zbraní
amx_teleportmenu - zobrazí teleport menu
amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spustenie a pauzovanie pluginov
amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguraciu štatistik

Príkazy pre farbu písma:
con_color "255 255 255" - biele písmo
con_color "50 250 50" - zelené písmo
con_color "50 50 250" - modré písmo
con_color "250 50 50" - červené písmo
con_color "250 250 50" - žlté písmo

Príkazy pre farbu mieritka:
cl_crosshair_color "255 255 255" - biele mieritko
cl_crosshair_color "50 250 50" - zelené mieritko
cl_crosshair_color "50 50 250" - modré mieritko
cl_crosshair_color "250 50 50" - červené mieritko
cl_crosshair_color "250 250 50" - žlté mieritko

Ostatné príkazy:
cl_dynamiccrosshair "0" - Pri behu alebo výskoku ti nerozťahuje mieritko
hud_fastswitch "1" - Keď si meníš zbraň číslami nemusíš potvrdzovať(odporúčam)
cl_autowepswitch "0" - Keď prejdeš po zbrani nedá ti ju do ruky(neodporúčam)
crosshair "0" - Nebudeš mať bodku v mieritku na AWP(naozaj to funguje)
net_graph 1,2,3 - Zobrazí sa ti tvoje fps(mám to aj ja)
net_graphos 2 - Zobrazí ti fps v pravo
kill - Samovražda(Keď sa niekde sekneš alebo dostaneš "bury" )
quit - Vypne ti CS
cl_weather 1 - Zapne to počasie napr. de_aztec dážď (0=off)
connect "ip" - Pripojí ťa na server
hideconsole - Skryješ si konzolu
name **** - Zmeniš si meno(funguje to len keď si nažive)
max_shells 300 - Koordinuješ množstvo zobrazených nabojníc
room_type 0 - Odstrani bug ozveny

Príkazy na natáčanie dema:
record "názov dema" - začneš natáčať demo
stop - ukončiš nahravanie
playdemo "názov dema" - spustí ti natočené demo